Trajna rešenja uz pomoć krunica i mostova

Bilo da želite da obnovite oštećeni zub ili zamenite nedostajuće, naše individualne rešenja se besprekorno stapaju sa vašiam prirodnim zubima, kako po funkciji tako i po izgledu.

Pacijenti mogu birati između cirkonijum kruna ili metal-keramičkih kruna.

BEZMETALNE KERAMIČKE KRUNICE

Cirkonijum omogućava savršeno vizuelno uklapanje u izgled ostalih prirodnih zuba , samim tim što dozvoljava da svetlost prolazi kroz zub za razliku od krunica od metal keramike gde je smanjena transparentnost zbog metalne kapice koja je u sastavu krunice. Cirkon krunice su bio-kompatibilne, što znači da ne izazivaju nikakvu reakciju okolnih tkiva niti upalna stanja, što može da se uoči kod nekih pacijenata gde kod metalo keramičke krunice rub postaje vidljiv i dolazi do povlačenja desni.

After
Before
After
Before

METALO KERAMIČKE KRUNICE

Ove krunice su izrađene od kombinacije metala i keramike . Kapa koja pokriva sami zubi je osnova i izrađena je od metala i zatim se ručno modeluje sami oblik zub od keramike što čini ove krunice jedinstvenim umetničkim delom gde se pokazuje kvalitet izrade i sposobnost tehničara da imitira prirodne detalje.

3D skeniranje i izrada krunica

3D skeniranje nam omogućuje bržu i precizniju izradu krunica i mostova. Uz Cerec sistem u
mogućnosti smo da skeniramo i izradimo krunice i mostove isti dan kao i da štampamo privremene
mostove. 

  • 3D Skeniranje zuba i lica
  • Digitalno planiranje vašeg novog osmeha
  • Digitalna izrada i CNC izrada cirkona . 

Cena krunica

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili vas zanima cena terapija,slobodno nas kontaktrajte ili na pišite.

FAQ

You may need a crown if you have a tooth that is significantly damaged, decayed, or after having a root canal. A bridge may be necessary if you’re missing one or more teeth and wish to fill the space for both functional and aesthetic reasons. A thorough examination by our dental team will determine the best option for your specific needs.

With proper care, dental crowns and bridges can last many years. Crowns typically last between 5 to 15 years, while bridges can last 10 to 15 years or longer. Longevity can be influenced by oral hygiene practices, lifestyle choices, and regular dental check-ups.

Our crowns and bridges are crafted to match the color, shape, and size of your natural teeth, making them virtually unnoticeable. We aim for a seamless integration with your existing teeth to ensure a natural and attractive appearance.

The process generally involves two visits. During the first visit, we prepare the tooth and take impressions for the custom crown or bridge. A temporary crown or bridge may be placed while your custom restoration is being made. On the second visit, the permanent crown or bridge is fitted, adjusted, and cemented in place for a comfortable and lasting fit.