Oralna Hirurgija

Stručnost u oralnoj hirurgiji od 1987. godine, DENTALNI CENTAR NOVADENT je bio na čelu oralnog zdravlja, pružajući stručne stomatološke usluge . Naša dugogodišnja tradicija je dokaz naše posvećenosti i poverenja koje smo izgradili sa našim pacijentima. U srcu Srbije, spajamo proverenu stručnost sa najsavremenijim tehnikama kako bismo se suočili sa čak i najkompleksnijim dentalnim izazovima.

Oral Surgery

Kada pacijenti zadovolje sve svoje potrebe u jednoj ordinaciji, to omogućava bolje planiranje i anticipiranje određenih hirurških procedura. Planiranje određenih procedura uz pomoć 3D slikanja omogućava nam da odštampamo hirurško mesto i detaljno planiramo svaki aspekt procedure.