Oralna Hirurgija

Tooth notice

Oralna Hirurgija

Kada pacijenti zadovolje sve svoje potrebe u jednoj ordinaciji, to omogućava bolje planiranje i predviđanje određenih hirurških zahvata. Planiranje određenih procedura sa 3D imidžingom omogućava nam da odštampamo hirurško mesto i planiramo svaki aspekt procedure.

Spremni da ulepšate svoj osmeh?

Ili ste samo zainteresovani da razgovarate sa nama o mogućim opcijama i budućim koracima?

Zakaži termin